Khamis, 6 Oktober 2011

Kata Adjektif


Kata AdjektifKata Adjektif ( Kata Sifat )
 Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatukata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.1.       Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat.A. Jenis-jenis kata Adjektif3.       Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang bertugas sebagai penguat.Contohnya; sangat cantik, amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya.
1. Adjektif Jati          Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati.          Contoh          Buku itu berwarna biru.          Budak kurus itu kawan saya.2. Ajdektif Bilangan atau pecahan          Ia menunjukkan bilangan atau pecahan.          Contoh          Ayah memiliki dua buah kereta.          Saya membeli beberapa kuntum bunga.3. Adjektif Tunjuk          Ia menunjukkan “bagaimana” / “yang mana”          contoh          Baju ini mahal harganya.          Perkara demikian jangan diulangi lagi.4. Adjektif pencerai / pengasingan          Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok.          Contoh          Setiap pelajar mesti berdiplin.          Ambil barang masing-masing.
2.       Kata adjektif ialah kata yang menerangkan4.    Kata adjektif dapat dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:

(a) menerangkan sifat keadaan seperti sihat dan cantik;(b) menerangkan sifat warna seperti hitam dan hijau;(c) menerangkan sifat ukuran seperti tebal dan besar; 
(d) menerangkan sifat bentuk seperti lurus dan bujur;(e) menerangkan sifat jarak seperti hampir dan jauh; 
(f) menerangkan sifat waktu seperti lama dan awal;
(g) menerangkan sifat perasaan seperti
 malu dan gembira;
(h) menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat;
(i) menerangkan
 sifat pencaindera seperti masin dan harum.
B. Pangkat-pangkat Adjektif1. Pangkat biasaia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa.ContohBaju dia cantik.Buah betik itu manis.2. Pangkat perbandinganIa merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang.ContohTenaganya sekuat Badang.Buah jambu itu semanis gula.3. Pangkat menyangatIa menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-benar dan sebagainya.ContohCuaca hari ini sangat mendung.Buah rambutan ini terlalu masak.4. Pangkat penghabisanIa menerangkan adjektif paling satau penghabisan.ContohGunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia.Menera KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia.Kata SendiKata sendi ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebihperkataan, frasa, atau ayat.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan